"Daughters and Mothers.  9 ingredients of a loving relationship"

 "Daughters and Mothers.  9 ingredients of a loving relationship"

Kilka słów o  książce “ Córki i matki.  9  składników serdeczności

Temat związku matek i  córek – ich bliskości i rozłąki, utraty siebie i pojednania, cierpienia i uzdrowienia – jest stary jak świat.   Literatura, muzyka, malarstwo i film przedstawiają nie tylko kolejne stadia tej relacji ale również nieustanne zmagania dwóch najbliższych sobie istot.  Natomiast wiedza psychologiczna o rozwoju związku córek i matek sugeruje, że  w wieku dorosłym obie kobiety mają niepowtarzalną okazję  zwerifikowania tego, co stworzyły.  Mogą docenić to, co wartościowe i dokonać zmian, tam gdzie są one potrzebne, a tym samym stworzyć możliwość wyciszenia wzajemnych żalów, wybaczenia sobie krzywd, zagojenia dawnych ran, czyli dokonania wszystkich zabiegów, które są niezbędne do uzyskania wewnętrznego spokoju i otwartości we wzajemnych stosunkach. 

Doświadczenia  autorki jak i wielu  innych kobiet, które powierzyły  jej swoje historie jasno pokazują,  że taka zmiana jest całkiem realna – by nie rzec – w zasięgu ręki. Gdy zdamy sobie sprawę, że to czego pragniemy znajduje się tak blisko,  z zapałem zabierzemy się za tworzenie serdecznego związku z naszą matką lub córką. Niniejsza książka jest nie tylko skromnym kompendium wiedzy i doświadczeń psychologa  na temat relacji matek i córek.  Jest to również  – a może przede wszystkim – prosty poradnik wskazujący konkretne tematy do pracy własnej.

„9 składników serdeczności” z założenia unika podawania gotowych recept.  Wymienia składniki, z których każda kobieta może stworzyć swój własny przepis  na życie i wyznaczyć swoją indywidualną ścieżkę, która doprowadzi ją do takiej relacji z córką lub matką, o jakiej zawsze marzyła. Proponuje przy tym szczególny zestaw tematów, takich jak dojrzałość emocjonalna, autonomia, akceptacja, granice własnego „ja”,  style przywiązania, elementy wiedzy o mózgu czy pięć umiejętności kochania. Tak niestandardowo dobrany krąg zagadnień ma na celu utorowanie drogi do upragnionej relacji matki z córką bądź też córki z matką.